VED DØDSFALL

Vi legg vekt på personleg oppfølging ved kvart enkelt oppdrag.

SEREMONI

Få informasjon om type
seremoni og hva du
ønsker hjelp med.

BLOMSTER

Bestill ulike blomster og oppsatser til begravelsen eller direkte hjem til de pårørende.

OM OSS

Vi ynskjer å hjelpe pårørande så godt vi kan, og vi legg vekt på personleg oppfølging.

Vi som begravelsesbyrå i Vindafjord, Etne, Suldal, Tysvær og Sunnhordland tar oss av alle oppdrag og finn gode løysingar tilpassa den enkelte sitt behov og ynskje.

Ved dødsfall

Vi ynskjer å rettleia våre klientar mot eit så godt resultat som mulig og vi legg vekt på personleg oppfølging ved kvart enkelt oppdrag.

TJENESTAR

Vi vil etter beste evne bidra til ei verdig gravferd, og være en avlastning for den nærmeste familien i tida etter at ein nær slektning har gått bort.

MINNESIDE

På våre minnesider kan alle som ønsker å hedre og minnes et familiemedlem eller en venn få muligheten til det.

Programhefter

Kjære pårørende… 
seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. Ofte er det avdødes tilhørighet til kyrkja eller andre trossamfunn som setter rammebetingelsene, men både kyrkjelege, humanistiske og personlige seremonier, gir stort rom for personlige valg også når det gjelder sanghefter.

Du kan også laste ned vår Presentasjonsbok som PDF her:

KISTER

Vi tilbyr et stort utvalg i kister. Vår leverandør SIBI leverer kister av høy kvalitet.

Se hvilke kistemodeller vi kan tilby her:

GRAVSTEIN

Vi tilbyr et stort utvalg i gravmonumenter. Vår leverandør Kjøl Stenindustri AS leverer produkter av høy kvalitet.

Klikk under for å se gravmonumenter vi kan tilby

Adresse:

DØGNVAKT

908 70 379