Med 40 års erfaring ynskjer vi å hjelpe pårørande så godt vi kan, og vi legg vekt på personleg oppfølging.

Med vår lange erfaring som begravelsesbyrå i Vindafjord, Etne, Suldal, Tysvær og Sunnhordland tar vi oss av alle oppdrag og finn gode løysingar tilpassa den enkelte sitt behov og ynskje.

Ølen begravelsesbyrå er medlem i organisasjonen Virke gravferd som er vår samarbeidspartnar og støttespelar i ulike samanhengar. Vi forpliktet oss til å utføre vårt arbeid med hensynsfullhet og respekt for de pårørende.

Vi er pålagt taushetsplikt med hensyn til personlige forhold. Vi etterstreber å utøve alle deler av yrkesutførelsen med verdighet både med tanke på den avdøde og de pårørende.

Gunda Berge og Monica Berge Fjæra

Tredje generasjon Gravferdsbyrå

Første generasjon Gravferdsbyrå

Margreta Rønningen (født Tveit) starta Ølen Begravelsesbyrå 1. januar 1983.

Hu hadde sin siste gravferd i 2004.

Andre generasjon:

Gunda Berge (datter) blei med i drifta frå 1988, og overtok i 2006.

Margreta døde 15.august 2009.

Tredje generasjon:

Monica Berge Fjæra (datter av Gunda), begynte å jobbe i byrået i november 2002.

Mor og datter jobber sammen i byrået, og Monica blei dagleg leder i 2019.

Adresse:

DØGNVAKT

908 70 379