PRISAR

Endelig pris verta gjort etter avtale. Vi avtaler tid for konferanse/samtale der alle forhold avklarest. Kunden kan trekkje ut tenester som ein ynskjer å utføre sjølv. Betalingsfrist er 14 dager frå fakturadato.

Kostnadene ved en begravelse / bisettelse vil avhengig av flere forhold som f.eks:

  • hvor stor dødsannonsen er
  • hvor mange aviser den skal inn i
  • antall sanghefter som trykkes
  • hvor mye blomster man ønsker
  • om familien ønsker å utføre noe selv
  • hvor lang båretransporten er

Vi gir alltid en ca. pris under konferansesamtalen, og på sluttfakturaen er alle utgifter spesifisert.
Vi tar ikke noe ekstra for å stille opp på kveldstid eller i helger.
Alle tjenester utføres til en rimelig og fornuftig pris. 

Eksempel på enkel gravferd:

Kiste, standard kvit, enkel

kr 5.990,-

Sangprogram, eks 50 stk

kr 1.900,-

Annonse eks, Hgsd Avis 100 med mer á kr 23,52

kr 2.352,-

Trekors m/navn

kr 515,-

Avg. pl. honorarer

kr 1.545,-

Sum avg.pliktig del

kr 12.302,-
  

Klargjering av kiste

kr 412,-

Stell og nedlegg, 2 personer

kr 1.680,-

Assistent i kyrkja

kr 1.980,-

Transport til bårehus, egenandel

kr 680,-

Honorar til byrået

kr 2.550,-

Sum avg.fritt

kr 7.302,-
  
Å betalekr 19.604,-

moms inkl.

Kransar og blomar kjem i tillegg.
Tillegg: lagt i eget tøy kr. 480,-
Syning og/eller båreandakt fra kr. 600,-/1.100,-

Ajourført 01.02.2021

Adresse:

DØGNVAKT

908 70 379