PRISAR

Endelig pris verta gjort etter avtale. Vi avtaler tid for konferanse/samtale der alle forhold avklarest. Kunden kan trekkje ut tenester som ein ynskjer å utføre sjølv. Betalingsfrist er 14 dager frå fakturadato.

Kostnadene ved en begravelse / bisettelse vil avhengig av flere forhold som f.eks:

  • hvor stor dødsannonsen er
  • hvor mange aviser den skal inn i
  • antall sanghefter som trykkes
  • hvor mye blomster man ønsker
  • om familien ønsker å utføre noe selv
  • hvor lang båretransporten er

Vi gir alltid en ca. pris under konferansesamtalen, og på sluttfakturaen er alle utgifter spesifisert.
Vi tar ikke noe ekstra for å stille opp på kveldstid eller i helger.
Alle tjenester utføres til en rimelig og fornuftig pris. 

Eksempel på enkel gravferd:

 

Kiste, standard kvit, profilert m/svøp

kr 9.900,-

Bringing av tom kiste

kr 750,-

Sangprogram, eksempel 100 stk.

kr 2.900,-

Annonse Hgsd Avis, 100 mm

kr 2.700,-

Trekors m/navn

kr 760,-

Avg. pl. honorarer

kr 2.900,-

Sum avg.pliktig del

kr 19.910,-

Klargjering av kiste

kr 700,-

Nedlegg i kiste

kr 1.950,-

Assistent i kyrkja

kr 2.500,-

Transport til bårehus, egenandel

kr 2.700,-

Honorar til byrået

kr 3.100,-

Sum avg.fritt

kr 10.950,-

  

Å betale

kr 30.860,-

moms inkl.

Kransar og blomar kjem i tillegg.
Tillegg: lagt i eget tøy kr. 500,-
Syning og/ eller båreandakt fra kr. 1150,-
Lørdag/ søndag og etter kl. 19.00: 50 % tillegg.
Køyring til samtale over 20 km: 960,-
Streaming av seremoni 1250,-

Ajourført 01.01.2023

OFFENTLIGE STØNADSORDNINGER VED DØDSFALL

Transportrefusjon:

Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har NAV refusjonsordning.på utgifter utover egenandelen på kr 2.700,-

Behovsprøvd gravferdsstønad:

Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra NAV. Behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV er på opptil kr 26 999,-

Ved båretransport i Norge/Norden tilbake til hjemsted dekker NAV Trygd utgifter utover egenandel kr 2 700,- hvis transportstrekningen med båren er over 20 km.

Når et barn dør (opptil 18 år), dekker NAV Trygd dokumenterte utgifter til gravferden, opptil kr 26 999,-

MINNEALBUM

De etterlatte vil få tilsendt en minnalbum med bilder fra gravferda kr 0,– (gratis)
Tilleggsbestilling, pr. minnealbum kr 650,–

Andre mulige kostnader:

Kommunale avgifter
Minnesamvær – avhenger av meny og antall gjester
Innskrift på gravmonument – evt. nytt gravmonument
Kostnader til musikalske innslag i seremonien

Leie av kirke (Vindafjord kommune) når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning:
kr 1.000,- Betaling for organist når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning.
kr 1.000,- Leie av kapell og kirke for begravelse til utenbys borgere.
kr 1.810,- Leie av kyrkjetener/ kyrkjegardsarbeider

Festeavgift Vindafjord kommune:

Festeavgifta er for tida på 200 kroner per grav per år. Det vert kravd avgift for 10 år om gongen.

Fredningstida for gravplass er 20 år. Er grava meir enn 60 år gamal, skal det søkast til Vindafjord kyrkjeleg fellesråd for utviding av festetida.

Suldal kommune:
Avgift for gravfeste kr. 150,- pr. år (etter 20 år). Dersom det blir sett av grav til attlevande ektefelle ved sida av den gravlagde, forfell begge gravene til betaling 20 år etter at første grav blei tatt i bruk.

Stord kommune:
Fredningstida (gratisperioden) er 25 år for kistegraver som er tekne i bruk, og 20 år for urnegraver. Når fredningstida for grava er over vert det sendt ut faktura på festeavgift til den som er festar på grava/gravene.
Festeavgifta er for tida kr. 350 pr. år pr. kistegrav, og kr. 250 pr år. pr. urnegrav. Det vert sendt faktura for 5 år om gongen.

Adresse:

DØGNVAKT

908 70 379