Programhefter

Kjære pårørende

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. Ofte er det avdødes tilhørighet til kyrkja eller andre trossamfunn som setter rammebetingelsene, men både kyrkjelege, humanistiske og personlige seremonier, gir stort rom for personlige valg også når det gjelder sanghefter.

Ølen begravelsesbyrå har lang erfaring i å tilrettelegge og tilbyr et bredt utvalg av sangheftemotiver.
Hjemmesiden viser noen eksempler på våre motiv. I tillegg har vi mulighet til å kombinere ulike motiv på for- og bakside der det er plass. Der det er urolige bilder kan vi også plassere dusefelt over deler av bildet så teksten blir leselig.

Er det ønske om å bruke egne bilder? For eksempel bilde av avdøde, natur, kirke, eller noe avdøde har laget – har vi mulighet til dette også. Symboler kan trykkes på i tillegg.

Vi håper forslagene under kan gi ideer og samtidig gjøre det lettere å finne motiv til sangheftet. Spør oss gjerne. Vi kan veilede i bildevalg og plassering av de ulike motivene.

Adresse:

DØGNVAKT

908 70 379