Streaming

 

Begravelsen er det viktigste ritualet vi har. Men, av og til, klarer vi likevel ikke å samle alle til begravelsen. Når noen skal gravlegges, er det vår oppgave å ivareta de etterlatte og gi dem mulighet til å ta farvel.

Avstand er ikke lenger en hindring. Nå kan de som er langt borte ha muligheten til å komme nær, ved å følge med på en direkteoverføring av seremonien eller se seremonien i etterkant.

Streamingen gjøres tilgjengelig via avdødes minneside eller i en privat gruppe og man trenger kun å ha internettilgang for å delta i seremonien. Overføringen kan ikke sees i opptak. Vi informerer aktørene i forkant av seremonien. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved direkteoverføring. Dette kvalitetssikres av byrået.

Ønskes det streaming av seremonien avtales dette i møte med oss.

Adresse:

DØGNVAKT

908 70 379