Ved dødsfall

Vi ynskjer å hjelpe pårørande så godt vi kan, og vi legg vekt på personleg oppfølging.

Vi som begravelsesbyrå i Vindafjord, Etne, Suldal, Tysvær og Sunnhordland tar oss av alle oppdrag og finn gode løysingar tilpassa den enkelte sitt behov og ynskje.

Ølen begravelsesbyrå er medlem i organisasjonen Virke gravferd som er vår samarbeidspartnar og støttespelar i ulike samanhengar. Vi forpliktet oss til å utføre vårt arbeid med hensynsfullhet og respekt for de pårørende.

Vi er pålagt taushetsplikt med hensyn til personlige forhold. Vi etterstreber å utøve alle deler av yrkesutførelsen med verdighet både med tanke på den avdøde og de pårørende.

Adresse:

DØGNVAKT

908 70 379